جدول نوبت‌دهی امور پذیرش و ثبت‌نام

<<          آذر  ۱۴۰۰          >>
هفتهشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
۳۵ ۱۲۳۴۵
۳۶۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۳۷۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۳۸۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۳۹۲۷۲۸۲۹۳۰ 
امروز : شنبه 13 آذر 1400