پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی

 

پذیرش دانشجویان بین المللی در مقطع کارشناسی غیر بورسیه

 

     1.معدل كل ديپلم و پيش‌دانشگاهي براي متقاضيان دوره كارشناسي حداقل 12 از 20 بايد باشد

2.دارندگان ديپلم و پيش‌دانشگاهي رشته رياضي‌فيزيك مي‌توانند كليه رشته‌هاي تحصيلي در زير گروه‌هاي فني‌ ـ مهندسي، علوم پايه، دامپزشكي، كشاورزي و منابع طبيعي، علوم انساني و زبان‌هاي خارجي را انتخاب كنند.

     تبصره الف) حداقل معدل كتبي ديپلم و پيش‌دانشگاهي (رياضي‌فيزيك) براي متقاضيان رشته‌هاي مهندسي بايد 14 از 20 باشد.

     تبصره ب) حداقل معدل كتبي ديپلم و پيش‌دانشگاهي (همه ديپلمه‌ها بجز رياضي‌فيزيك) براي متقاضيان ساير رشته‌هاي دانشگاه، بايد 12 از 20 باشد.

 

3. دارندگان ديپلم و پيش‌دانشگاهي رشته علوم تجربي فقط مي‌توانند رشته‌هاي تحصيلي در زير گروه‌هاي علوم پايه، دامپزشكي، كشاورزي و منابع طبيعي، علوم انساني و زبان‌هاي خارجي را انتخاب كنند.

 

4. دارندگان ديپلم و پيش‌دانشگاهي علوم ‌انساني فقط مي‌توانند رشته‌هاي‌گروه علوم انساني و زبان‌هاي ‌خارجي را انتخاب كنند.

 

5.آن دسته از داوطلباني كه داراي ديپلم فني‌حرفه‌اي و يا كار دانش بوده و فاقد مدرك پيش‌دانشگاهي مي‌باشند، بايد حتماً مدرك پيش‌دانشگاهي را (در يكي از رشته‌هاي رياضي‌فيزيك، علوم تجربي و علوم انساني) نيز اخذ نموده و به هنگام ثبت‌نام ارائه نمايند.

 

6. آن دسته از داوطلباني كه داراي مدرك كارداني رشته‌هاي فني‌حرفه‌اي (علمي‌كاربردي و ...) مي‌باشند، نيازي به ارائه مدرك پيش‌دانشگاهي نداشته و گواهي كارداني آنان به عنوان مدرك پيش‌دانشگاهي محسوب خواهد شد.

 

7. متقاضياني كه به زبان فارسي تسلط ندارند، در صورت پذيرش، بايد دوره آموزش زبان فارسي را حداكثر به مدت 9 ماه در دانشگاه فردوسي مشهد با موفقيت طي نمايند.

 

ساير شرايط:

پذيرش متقاضياني كه تابعيت مضاعف دارند و يا پدر آنان ايراني بوده و گذرنامه و تابعيت كشور ديگر را دارا مي‌باشند، ممنوع است.

پذيرش متقاضياني كه هم‌زمان در دانشگاه ديگر و يا در جامعه ‌المصطفي ‌العالميه مشغول به تحصيل مي‌باشند، ممنوع است.

پذيرش متقاضياني كه يك دوره كارشناسي را در دانشگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران به اتمام رسانده‌اند و مجدداً متقاضي ادامه تحصيل در همان مقطع در رشته ديگري مي‌باشند، ممنوع است.

              پذيرش داوطلباني كه داراي مدرك كارداني مي‌باشند در دوره كارشناسي بلامانع است.

انتقال دانشجويان بين‌المللي ساير دانشگاه‌هاي همتراز به دانشگاه فردوسي مشهد مطابق ضوابط امكان‌پذير است.

 

مدارك لازم

تکمیل پرسشنامه درخواست پذیرش به صورت الکترونیکی (آنلاین)

     تبصره الف) لازم است داوطلبان، مدارک تحصیلی (ديپلم و پيش‌دانشگاهي به همراه ريزنمرات) و مدارك هویتی (كارت هويت يا گذرنامه) و فيش پرداختي خود را اسکن نموده و فایل آن را به هنگام     تکمیل فرم پذیرش در قسمتهای مربوطه بارگذاری نمایند.

     تبصره ب) مدارك هويتي شامل گذرنامه معتبر داراي رواديد و اقامت يا دفترچه پناهندگي و يا كارت هويت صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور مي‌باشد.

شهريه تحصيلي