شهریه دانشجویان بین المللی غیربورسیه - سال 1398

 

  مقطع تحصیلی

 

                                                      شهریه تحصیلی

 

شهریه تحصیلی (تومان)

کارشناسی

علوم انسانی (دوره چهارساله)

30/000/000

سایر گروه ها (دوره چهارساله)

35/000/000

کارشناسی ارشد

علوم انسانی با پایان نامه نظری(دوره دوساله)

30/000/000

علوم انسانی با پایان نامه عملی(دوره دوساله)

33/000/000

علوم پایه،کشاورزی، مهندسی با پایان نامه نظری (دوره دوساله)

37/000/000

علوم پایه،کشاورزی، مهندسی با پایان نامه عملی (دوره دوساله)

40/000/000

دکتری(Ph.D)

 

علوم انسانی- با فرض16واحد درسی و20 واحد پایان نامه (دوره چهارساله)

73/000/000

علوم پایه- با فرض16واحد درسی و20 واحد پایان نامه (دوره چهارساله)

87/000/000

مهندسی وکشاورزی- با فرض16واحد درسی و20 واحد پایان نامه(دوره چهارساله)

101/000/000

دکتری حرفه ای

دامپزشکی (دوره شش ساله)

85/000/000

 

هزینه دوره آموزش زبان فارسی (سه ماه) : مبلغ 250 دلار

هزینه خوابگاه دانشجویی (مجردی) : ماهانه مبلغ 350/000 تومان

هزینه خوابگاه متاهلی (مخصوص دانشجویان بورسیه) : ماهانه مبلغ 300/000 تومان

 

 

 

 

 

-         تبصره 1 : تخفیف 30% شهریه تحصیلی ثابت و متغیر به دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی

-         تبصره 2 : تخفیف حداقل 25% تا حداکثر 75% شهریه تحصیلی ثابت و متغیر به دانشجویان برتر (رتبه اول تا سوم در مقطع کارشناسی و رتبه اول و دوم در مقطع کارشناسی ارشد) طبق شرایط مصوبه دانشگاه

-         تبصره 3 : تخفیف 10% شهریه تحصیلی ثابت به هر دانشجو که یک عضو خانواده آنان همزمان در دانشگاه مشغول به تحصیل می­باشند. (شامل: برادر و خواهر- زن و شوهر- والدین-فرزندان  دانشجو)

-         تبصره 4 : در صورت انصراف دانشجو موظف است  شهریه ثابت تحصیلی ترمهای باقی مانده همان سال تحصیلی را بپردازد.

-         تبصره 5 : تخفیف 20 % شهریه تحصیلی ثابت به دانشجویانی که برای مقطع دکتری که دو مقطع قبل را در دانشگاه فردوسی مشهد یا دانشگاه های هم تراز  گذرانده باشد یا معدل دو مقطع قبل آن بالای 18 باشد.

-         تبصره 6 : تخفیف 10 % شهریه تحصیلی ثابت به دانشجویانی که برای مقطع ارشد یا دکتری که مقطع قبل را در دانشگاه فردوسی مشهد یا دانشگاه های هم تراز  گذرانده باشد یا معدل مقطع قبل آن بالای 18 باشد.

 

 

 اداره دانشجویان بین ­المللی

دانشگاه فردوسی مشهد

  مقطع تحصیلی

 

                                                                    شهریه تحصیلی

 

شهریه تحصیلی (تومان)

کارشناسی

علوم انسانی (دوره چهارساله)

000/000/30

 

سایر گروه ها (دوره چهارساله)

000/000/35

کارشناسی ارشد

علوم انسانی با پایان نامه نظری(دوره دوساله)

000/000/30

 

علوم انسانی با پایان نامه عملی(دوره دوساله)

000/000/33

 

علوم پایه،کشاورزی، مهندسی با پایان نامه نظری (دوره دوساله)

000/000/37

 

علوم پایه،کشاورزی، مهندسی با پایان نامه عملی (دوره دوساله)

000/000/40

دکتری(Ph.D)

 

علوم انسانی- با فرض16واحد درسی و20 واحد پایان نامه (دوره چهارساله)

000/000/73

 

علوم پایه- با فرض16واحد درسی و20 واحد پایان نامه (دوره چهارساله)

000/000/87

 

مهندسی وکشاورزی- با فرض16واحد درسی و20 واحد پایان نامه(دوره چهارساله)

000/000/101

دکتری حرفه ای

دامپزشکی (دوره شش ساله)

000/000/85

جدول شهریه دانشجویان بین­المللی غیربورسیه دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1398

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA