کارگزاری های رسمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

WhatsApp Image 2019-07-28 at 12.21.20

موسسه فرهنگی یاران
 نوآور پیشه خراسان
0989153255925

lobnan02

مرکز آموزشی فردوسی - لبنان

0096170424841 بیروت
0096170423982 نباتیه
 

 

 

 

 

کارگزاران کشور عراق

05

            سید یوسف مجتهدیان

              00989153187622 

07

     یعقوب خنافره

00989358517438 

08

   مسعود باقری

00989199575104 

09

سید محمد مجتهدیان

00989905488212

 

 

کارگزاران کشور افغانستان  

01
              شفیقه احمدی
            00989372541142

 

02
صادق حیدری
00989338451228 

 

04
صبغت الله احمدی
00989150869092 


03
فرشید ناب
00989054347650