پذیرش و ثبت نام

شرايط عمومي:

 

1.داشتن ‌مدرك ديپلم و پيش‌دانشگاهي براي اتباع خارجي مقيم ايران

تبصره الف) داوطلبين داراي مدارك تحصيلي خارج از جمهوري اسلامي ايران، بايد كليه مدارك تحصيلي خود را به تأييد سفارت و يا يكي از كنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي ايران در كشور متبوع خود برسانند.

تبصره ب) داوطلبان تبعه افغانستان كه داراي ديپلم از آن كشور مي‌باشند، مدارك آنان بايد ممهور به مهر تأييد وزارت معارف افغانستان، وزارت امور خارجه افغانستان و سفارت جمهوري اسلامي ايران در كابل (و يا يكي از كنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي ايران در افغانستان) باشد.

تبصره ج) پذيرش متقاضيان تبعه كشور افغانستان كه داراي ديپلم از مدارس خودگردان مي‌باشند، ممنوع است.

    2.توانايي مالي لازم براي پرداخت كامل شهريه تحصيلي

    3.عدم منع قانوني براي اقامت تحصيلي در ايران

 

   d020    d023    d021 
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری