اطلاعیه ویژه دانشجویان کشور افغانستان در دانشگاه فردوسی مشهد

011

اطلاعیه ویژه دانشجویان کشور افغانستان در دانشگاه فردوسی مشهد

طبق پیگیری های انجام شده در اين اداره و  دستور رياست محترم دانشگاه فردوسی  مشهد مبني بر مساعدت و همكاري با دانشجويان کشور افغانستان، به اطلاع می رساند، دانشجویانی که در پرداخت شهریه خود با مشکل مواجه شده اند می توانند با مراجعه به حسابداری نوبت دوم  و یا تماس با آن مجموعه، نسبت به اخذ مجوز برای انتخاب واحد نیمسال اول 1401-1400 بدون پرداخت شهريه اقدام نمایند. بدیهی است دانشجویان فوق موظف هستند در طول ترم تحصیلی  مهرماه، شهریه معوقه خود را پرداخت نمایند.

اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد