پرسشهای متداول

روادید خروج قطعی

 • گام نمای دریافت روادید خروج قطعی

  گام نمای دریافت روادید خروج قطعی

 • 6- دانشجویی که بلافاصله پس از پایان تحصیل(انصراف یا اخراج) دوباره مشغول به تحصیل شود باید درخواست خروج قطعی دهد؟

  خیر، در صورت اشتغال به تحصیل دوباره دانشجو در همان استان محل تحصیل قبلی و پس از دریافت کد رهگیری برای تحصیل مجدد، درخواست تمدید اقامت قابل انجام است و در صورت اشتغال به تحصیل دانشجو در استانی دیگر، درخواست خروج داخلی به مقصد همان استان باید انجام شود.

 • 5- آیا دانشجو برای خانواده خود باید درخواست روادید خروج قطعی دهد؟

  بله، در صورتی که خانواده دانشجو از طریق ایشان اقامت دریافت نموده اند برای آنها نیز باید درخواست روادید خروج قطعی .

 • 4- (ویژه اتباع مقیم ایران) دانشجویان مقیم ایران پس از انجام مراحل خروج قطعی چه اقدامی باید انجام دهند؟

  پیش از پایان اعتبار روادید خروج قطعی می بایست با به همراه داشتن گذرنامه خود و مدارک هویتی پدر و مادر(در صورت مجرد بودن) و یا همسر(در صورت متاهل بودن دانشجوی دختر) نسبت به تغییر وضعیت به پلیس مهاجرت و گذرنامه مراجعه نمایند.

 • 3- آیا دانشجو پس از انجام مراحل خروج قطعی باید از کشور خارج شود؟

  بله، دانشجو باید در بازه اعتبار روادید خروج قطعی از ایران خارج شود.(بجز اتباع مقیم ایران و شرایط خاص)

 • 2- چند روز پس از دریافت روادید خروج قطعی دانشجو فرصت دارد از ایران خارج شود؟

  پس از ثبت مهر روادید خروج قطعی دانشجو حداکثر 14 روز مهلت جهت خروج از کشور اقدام نماید؛ بنابراین باید نسبت به زمان اعتبار آن آگاهی کامل داشته باشد و برای خروج از ایران بصورت مناسب برنامه ریزی کند.

 • 1- دانشجو پس از پایان تحصیل(انصراف یا اخراج) چه اقدامی باید انجام دهد؟

  با به همراه داشتن مدارک مرتبط باید نسبت به درخواست روادید خروج قطعی در بازه اعتبار اقامت خود اقدام نمایند.

پرسش های دیگر

 • 3- چگونه می توانم مدرک تحصیل خود را دریافت نمایم؟

  دانشجویان پس از دریافت روادید خروج قطعی می تواند نامه مجوز دریافت مدرک پایان دوره تحصیل خود را از دانشگاه مربوطه دریافت نماید.

 • 2- دانشجو برای دریافت معرفی نامه گواهینامه رانندگی خودرو/موتورسیکلت و یا تعویض پلاک چگونه می تواند درخواست نماید؟

  دانشجویان متقاضی دریافت معرفی نامه گواهینامه رانندگی خودرو/موتورسیکلت و یا تعویض پلاک (دارای حداقل شش ماه اعتبار اقامت دانشجویی) می توانند با ارایه گواهی اشتغال به تحصیل در صورت موافقت نمایندگی امور کنسولی استان جهت دریافت معرفی نامه به پلیس مهاجرت و گذرنامه مراجعه نمایند.

 • 1- پذیرش تحصیلی دارم اما به دلایلی در حال حاضر امکان دریافت روادید تحصیلی برایم مقدور نمی باشد چکار کنم؟(نامه مجوز موقت تحصیل)

  دانشجو می تواند با همراه داشتن مدارک هویتی و معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل خود به نمایندگی امور کنسولی استان مراجعه و در صورت تایید نسبت به دریافت نامه مجوز موقت تحصیل اقدام نماید.

روادید خروج داخلی

 • گام نمای دریافت روادید خروج داخلی

  گام نمای دریافت روادید خروج داخلی

 • 5- دانشجو پس از دریافت روادید خروج داخلی و مراجعت به نمایندگی امور کنسولی استان محل تحصیل جدید چه اقدامی باید انجام دهد؟

  دانشجو با گواهی پذیرش یا گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه جدید باید به نمایندگی امور کنسولی آن استان مراجعه و درخواست صدور پروانه اقامت دهد.

 • 4- دانشجو چند روز پس از ثبت مهر روادید خروج داخلی فرصت دارد به نمایندگی امور کنسولی استان محل تحصیل خود مراجعه نماید؟

  پس از ثبت مهر روادید خروج داخلی، دانشجو حداکثر 14 روز مهلت دارد جهت خروج به استان مورد تقاضا اقدام نماید؛ بنابراین باید نسبت به زمان اعتبار آن آگاهی کامل داشته باشد و بصورت مناسب برنامه ریزی کند.

 • 3- آیا دانشجو می تواند برای خانواده خود نیز درخواست روادید خروج داخلی دهد؟

  بله، دانشجو می تواند در صورت نیاز برای خانواده خود نیز روادید خروج داخلی به مقصد استان محل تحصیل درخواست نماید.

 • 2- آیا برای درخواست خروج داخلی پذیرش قطعی و تاییدیه کد رهگیری تحصیل در دانشگاه جدید الزامی است؟

  بله برای درخواست روادید خروج داخلی، نامه پذیرش قطعی و تاییدیه کد رهگیری تحصیل در دانشگاه جدید الزامی می باشد.

 • 1- چه هنگام دانشجو باید از روادید خروج داخلی استفاده نماید؟

  دانشجویی که بلافاصله پس از پایان تحصیل(انصراف یا اخراج) دوباره در استانی دیگر مشغول به تحصیل شود، باید با ارایه گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه جدید نسبت به درخواست روادید خروج داخلی به مقصد استان محل تحصیل اقدام نماید.

روادید خروج و مراجعت مکرر

 • گام نمای دریافت روادید خروج و مراجعت مکرر

  گام نمای دریافت روادید خروج و مراجعت مکرر

 • 11- در صورتی که اعتبار روادید خروج و مراجعت مکرر پس از خروج دانشجو از ایران به پایان برسد دوباره می تواند به ایران باز گردد؟

  بله، دانشجو حداکثر تا سه ماه پس از خروج از ایران می تواند به کشور بازگردد و در صورت تمایل می تواند دوباره درخواست روادید خروج مراجعت مکرر دهد.

 • 10- در صورتی که دانشجو، مادر باشد می تواند برای فرزندان خود از روادید خروج و مراجعت مکرر استفاده نماید؟

  بله، این روادید با شرط تعلق به دانشجو، تنها برای فرزندان زیر 7 سال امکان پذیر می باشد.

 • 9- آیا دانشجو می تواند برای همسر و فرزندان خود درخواست روادید خروج مراجعت مکرر دهد؟

  خیر، این روادید تنها به دانشجویان مشغول به تحصیل در کلاس های فشرده و شاغل در ادارات و موسسات دولتی تعلق می گیرد.

 • 8- آیا پس از پایان یافتن مهلت روادید خروج و مراجت مکرر دوباره این روادید به دانشجو تعلق خواهد گرفت؟

  دانشجو باید دوباره در خواست روادید خروج و مراجعت مکرر دهد.

 • 7- در صورتی که دانشجو با روادید خروج مراجعت مکرر (پس از پایان اعتبار اقامت) به ایران بازگردد چه اقدامی باید انجام دهد؟

  در صورتی که دانشجو با روادید خروج مراجعت مکرر پس از پایان اعتبار اقامت به ایران بازگردد در مرز ورود به تعداد روزهای پایان اعتبار اقامت جریمه خواهد شد و سپس دانشجو نیاز است با مراجعه به نمایندگی امور کنسولی استان نسبت به درخواست صدور دوباره پروانه اقامت اقدام نماید.

 • 6- در صورتی که با روادید خروج و مراجعت مکرر بیش از سه ماه در خارج ایران باشم در بدو ورود به ایران چه می شود؟

  در صورتی که متقاضی با روادید خروج و مراجعت مکرر بیش از سه ماه در خارج ایران باشد(پیش از پایان اعتبار اقامت) و به ایران بازگردد در مرز ورود به تعداد روزهای خروج از کشور(بیش از سه ماه) جریمه خواهد.

 • 5- دانشجو پس از دریافت روادید خروج و مراجعت مکرر چند بار می تواند از آن استفاده نماید ؟

  دانشجو پس از دریافت روادید خروج و مراجعت مکرر و در مهلت قانونی سه ماه اعتبار این روادید به طور نامحدود(البته با توجه به زمان کلاسهای برگزار شده) می تواند خروج و مراجعت داشته باشد.

 • 4- بازه زمانی اعتبار روادید خروج و مراجعت مکرر چند ماه می باشد؟

  بازه زمانی اعتبار روادید خروج و مراجعت مکرر از تاریخ صدور 3 ماه می باشد.

 • 3- در صورتی که دانشجو پس از پایان اعتبار اقامت و با روادید خروج مراجعت مکرر به کشور بازگردد چه اقدامی باید انجام دهد؟

  علاوه بر مشمول جریمه شدن، دانشجو نیاز است مجددا درخواست مجددا درخواست صدور اقامت دهد.

 • 2- حداقل اعتبار اقامت برای درخواست روادید خروج و مراجعت مکرر چند روز می باشد؟

  حداقل اعتبار اقامت برای درخواست روادید خروج و مراجعت مکرر 30 روز می باشد و در صورت اعتبار کمتر باید روادید خروج مراجعت مکرر و تمدید اقامت همزمان درخواست شوند.

 • 1- (ویژه دانشجویان شاغل) در صورت اشتغال به کار دانشجو در کشور خود و لزوم دریافت روادید خروج و مراجعت مکرر چه باید کرد؟

  فقط دانشجویان دارای کلاس های فشرده تحصیلات تکمیلی می تواند با معرفی نامه معتبر از محل کار خود و ارائه گواهی اشتغال به تحصیل می تواند روادید خروج و مراجعت مکرر درخواست نماید.

روادید خروج و مراجعت

 • گام نمای دریافت روادید خروج و مراجعت

  گام نمای دریافت روادید خروج و مراجعت

 • 7- پس از دریافت روادید خروج و مراجعت، در صورت عدم خروج از ایران چه می شود؟

  پس از دریافت روادید خروج و مراجعت و در صورت عدم خروج از ایران در مهلت قانونی اعتبار آن، روادید خروج و مراجعت باطل می شود و متقاضی برای خروج و مراجعت پس از سه ماه می تواند دوباره اقدام نماید. بنابراین ضروریست متقاضی با برنامه ریزی مناسب نسبت به درخواست روادید خروج و مراجعت اقدام نماید.

 • 6- آیا برای درخواست روادید خروج و مراجعت دانشجو یا خانواده ایشان، به همراه هم الزامی می باشد؟

  خیر، دانشجویان می توانند مستقل از خانواده(یا برعکس) روادید خروج و مراجعت درخواست نمایند .

 • 5- فاصله میان هر درخواست روادید خروج و مراجعت چند ماه می باشد؟

  برای هر درخواست روادید خروج و مراجعت سه ماه فاصله نیاز است.(مگر در شرایط خاص)

 • 4- در صورتی که دانشجو با روادید خروج مراجعت (پس از پایان اعتبار اقامت) به ایران بازگردد چه اقدامی باید انجام دهد؟

  در صورتی که دانشجو با روادید خروج مراجعت پس از پایان اعتبار اقامت به ایران بازگردد در مرز ورود به تعداد روزهای پایان اعتبار اقامت جریمه خواهد شد و سپس دانشجو نیاز است با مراجعه به نمایندگی امور کنسولی استان نسبت به درخواست صدور دوباره پروانه اقامت اقدام نماید.

 • 3- در صورتی که با روادید خروج و مراجعت بیش از سه ماه در خارج ایران باشم در بدو ورود به ایران چه می شود؟

  در صورتی که متقاضی با روادید خروج و مراجعت بیش از سه ماه در خارج ایران باشد (پیش از پایان اعتبار اقامت) و به ایران بازگردد در مرز ورود به تعداد روزهای خروج از کشور(بیش از سه ماه) جریمه خواهد.

 • 2- پس از دریافت روادید خروج و مراجعت و خارج شدن از ایران چند ماه می توانم در خارج ایران باشم؟

  متقاضی با دریافت روادید خروج و مراجعت و پس از خارج شدن از ایران حداکثر سه ماه می تواند(در صورت داشتن اقامت معتبر) در خارج از ایران بماند.

 • 1- حداقل اعتبار اقامت برای درخواست روادید خروج و مراجعت چند روز می باشد؟

  حداقل اعتبار اقامت برای درخواست روادید خروج و مراجعت 30 روز می باشد و در صورت اعتبار کمتر باید روادید خروج و مراجعت و تمدید اقامت همزمان درخواست شوند.

انتقال اقامت از گذرنامه قدیم به جدید

 • گام نمای دریافت انتقال اقامت از گذرنامه قدیم به جدید

  گام نمای دریافت انتقال اقامت از گذرنامه قدیم به جدید

 • 2- آیا پس ازدریافت گذرنامه جدید باید گذرنامه قدیم خود را به همراه داشته باشم؟

  بله، پس از دریافت گذرنامه جدید همراه با گذرنامه قدیم با مراجعه به نمایندگی امور کنسولی استان باید برای انتقال اقامت از گذرنامه قدیم به جدید اقدام نمایید.

 • 1- در صورت اتمام اعتبار گذرنامه چه باید کرد؟

  دانشجو باید در زمان قانونی به کنسولگری کشور خود مراجعه و درخواست گذرنامه جدید نماید و یا با روادید خروج و مراجعت از ایران خارج و جهت دریافت گذرنامه جدید خود اقدام نماید و پس از دریافت گذرنامه جدید برای انتقال اقامت از گذرنامه قدیم به جدید به نمایندگی امور کنسولی استان مراجعه نماید.

تمدید اقامت تحصیلی

 • گام نمای دریافت تمدید اقامت تحصیلی

  گام نمای دریافت تمدید اقامت تحصیلی

 • 6- دانشجویانی که در مقطع بالاتر پذیرش گرفته اند چگونه می توانند برای تمدید اقامت اقدام نمایند؟

  اینگونه دانشجویان پس از دانش آموختگی در مقطع قبلی و دریافت پذیرش در مقطع جدید (در صورتی که در یک استان باشد) با دریافت کد رهگیری می توانند درخواست تمدید اقامت دهند.

 • 5- دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنان به اتمام رسیده است در صورت عدم موافقت نمایندگی امور کنسولی استان با درخواست تمدید اقامت ایشان چه اقدامی باید انجام دهند؟

  دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنان به اتمام رسیده است در صورت عدم موافقت با درخواست تمدید اقامت باید برای درخواست خروج قطعی اقدام نمایند.

 • 4- دانشجو برای درخواست تمدید اقامت پس از پایان سنوات تحصیل چگونه می تواند اقدام نماید؟

  دانشجو می تواند در صورت موافقت دانشگاه خود با ادامه تحصیل ایشان و مراجعه به نمایندگی امور کنسولی استان جهت تمدید اقامت درخواست دهد.

 • 3- برای درخواست تمدید اقامت دانشجو و خانواده، نامه اشتغال به تحصیل دانشجو نیاز است؟

  بله، دانشجو باید همواره برای تمامی فرآیند های امور کنسولی خود و خانواده، گواهی اشتغال به تحصیل معتبر ارایه نماید.

 • 2- در صورت پایان اعتبار اقامت چه باید کرد؟

  دانشجو باید نسبت به تمدید اقامت اقدام کند و در صورت اقامت غیرمجاز:

  الف) کمتر از یک ماه: پرداخت جریمه به تعداد روزهای اقامت غیرمجاز.

  ب) بیش از یک ماه: تشکیل پرونده متقاضی و معرفی به پلیس مهاجرت و گذرنامه و درصورت لزوم ارجاع به دادگاه و پرداخت جریمه روزهای اقامت غیرمجاز.

 • 1- کمترین زمان مورد نیاز برای تمدید اقامت چند روز می باشد؟

  برای تمدید اقامت تحصیلی لازم است دانشجو حدود بیست روز قبل از پایان اعتبار اقامت، با مراجعه به نمایندگی امور کنسولی استان نسبت به درخواست تمدید اقامت اقدام نماید.

کد رهگیری تحصیل

 • گام نمای درخواست کد رهگیری تحصیل

  کد رهگیری تحصیل

 • 8- آیا دانشجو همزمان می تواند چندین کد رهگیری فعال برای تحصیل در دانشگاه های ایران داشته باشد؟

  خیر؛ کد رهگیری فقط برای تحصیل در یک دانشگاه است و نمی توان همزمان چند کد رهگیری فعال برای تحصیل در دانشگاه های مختلف ایران داشت*.

  *توجه: در صورتی که دانشجو بخواهد در دانشگاه دیگری تحصیل نماید لازم است به دانشگاه قبلی مراجعه و درخواست بایگانی کد رهگیری خود را به آن دانشگاه اعلام نماید.

 • 7- (ویژه دارندگان کارت آمایش) آیا با کارت آمایش می توانم در سامانه سازمان امور دانشجویان saorg.ir ثبت نام کنم؟

  بلی، دارندگان کارت آمایش می توانند از طریق سامانه سازمان امور دانشجویان saorg.ir ثبت نام نمایند.

 • 6- (ویژه اتباع افغانستان) آیا با تذکره میتوانم درخواست کد رهگیری بدهم؟

  خیر، درخواست کد رهگیری پس از دریافت گذرنامه در سامانه سازمان امور دانشجویان saorg.ir ممکن می باشد.

 • 5- در صورت عدم تایید کد رهگیری بعد از گذشت دو هفته برای پیگیری به چه بخشی باید مراجعه کنم؟

  برای پیگیری تاخیر و یا دلایل عدم تایید کد رهگیری باید به کارشناس امور کنسولی دانشگاه خود مراجعه کنید.

 • 4- پس از تایید کد رهگیری چه باید کرد؟

  باید برگ چاپ شده تایید کد رهگیری را به همراه مدارک مورد نیاز بمنظور درخواست صدور روادید تحصیلی به "نمایندگی کنسولی دانشجویان غیرایرانی استان خراسان رضوی" واقع در دانشگاه فردوسی تحویل دهید.

 • 3- چگونه می توانم از تایید کد رهگیری خود مطلع شوم؟

  با مراجعه به نشانی http://saorg.ir:8081/result.php و وارد کردن اطلاعات مربوطه می‌‎‌ توان فهمید تایید کد رهگیری در چه مرحله‌ ای است. اگر پیام «تایید شد. به مرکز کنسولی دانشگاه تماس بگیرید» را مشاهده نمودید می‌توانید به کارشناس کنسولی(در دانشگاه خود) مراجعه کنید و برگ تایید کد رهگیری چاپ شده را از ایشان بگیرید.

 • 2- تایید کد رهگیری متقاضی در سامانه saorg.ir چند روززمان می برد؟

  تایید کد رهگیری متقاضیان در سامانه saorg.irحدود10تا 14روززمان می برد.

 • 1- همزمان با درخواست پذیرش تحصیلی در دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت در دوره های زبان فارسی چه باید کرد؟

  متقاضیان پذیرش در دانشگاه های ایران لازم است در سامانه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی http://saorg.ir:8081/ ثبت نام نموده و پس از تکمیل مدارک در آن نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام نمایند*.

  *توجه: در صورت وجود نقص در ثبت مشخصات و مدارک ارسالی متقاضی توسط سامانه saorg.ir به ایشان از طریق پیامک اطلاع داده می شود و متقاضی در کوتاه ترین زمان ممکن با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به رفع نقص باید اقدام نماید. بنابراین ضروریست نسبت به ثبت شماره تلفن همراه فعال، دقت کافی فرمایید.

پروانه اقامت تحصیلی

 • گام نمای دریافت اقامت تحصیلی

  گام نمای دریافت اقامت تحصیلی

 • 10 – من و خانواده ام چگونه می توانیم از کشور خارج شوم؟

  دانشجو و خانواده ایشان در صورت داشتن اقامت معتبر می توانند درخواست خروج و مراجعت دهند.

 • 9- برای پدر و مادرم میتوانم درخواست اقامت دهم؟

  دانشجو می تواند با ارایه دلایل و مستندات خود به نمایندگی امور کنسولی استان مراجعه و در صورت تایید نسبت درخواست اقامت برای پدر و مادر خود اقدام نماید.

 • 8- آیا دانشجو میتواند قبل از دریافت پروانه اقامت برای خود، برای خانواده درخواست پروانه اقامت دهد؟

  خیر، اقامت خانواده دانشجو به تبعیت از اقامت دانشجو می باشدبنابراین دانشجو باید به همراه درخواست خود برای خانواده نیز درخواست اقامت دهد و یا پس از دریافت اقامت برای خود برای خانواده اقدام نماید.

 • 7- برای درخواست پروانه اقامت خانواده دانشجو آنان نیز باید در ایران باشند؟

  بله، خانواده دانشجو برای درخواست پروانه اقامت باید با روادید معتبر در ایران باشند.

 • 6- برای درخواست پروانه اقامت دانشجو و خانواده، نامه اشتغال به تحصیل دانشجو نیاز است؟

  بله، دانشجو باید همواره برای تمامی فرآیند های امور کنسولی خود و خانواده،گواهی اشتغال به تحصیل معتبر ارایه نماید.

 • 5- در صورت دانشجو بودن مادر برای صدور پروانه اقامت فرزندان چه مدارکی لازم است؟

  علاوه بر مدارک درخواست پروانه اقامت برای هر کدام از فرزندان مدارک زیر لازم می باشد:

  الف) عقدنامه معتبر مورد تایید وزارت امور خارجه ایران (با ذکر نام فرزندان) یا نامه از کنسولگری کشور خود.

  ب) وکالت نامه محضری همسر دانشجو برای حضانت فرزندان توسط دفاتر اسناد رسمی در جمهوری اسلامی ایران.

 • 4- خانواده دانشجو نیز میتوانند پروانه اقامت ایران را بگیرند؟

  دانشجو برای درخواست پروانه اقامت خانواده، باید با همراه داشتن عقدنامه معتبر مورد تایید وزارت امور خارجه (با ذکر نام فرزندان) یا نامه از کنسولگری کشور خود به نمایندگی امور کنسولی استان حداکثر یک هفته قبل از پایان زمان روادید مراجعه نماید.

 • 3- (ویژه اتباع متولدین ایران) متولدین ایران برای دریافت پروانه اقامت تحصیلی باید چه مدارکی ارائه دهند؟

  کپی مدارک شناسایی پدر و مادر، گواهی ولادت (در صورت عدم وجود گواهی ولادت، استشهاد محلی با مهر مسجد محله و یا کلانتری محل مبنی بر ولادت دانشجو در ایران تهیه شود.)

 • 1- چه زمانی میتوان برای دریافت پروانه اقامت تحصیلی اقدام نمود؟

  دانشجو میتواند پس از ثبت نام در دانشگاه می تواند درخواست پروانه اقامت تحصیلی دهد.

 • 2- (ویژه فارسی آموزان) آیا فارسی آموزان می توانند درخواست پروانه اقامت تحصیلی دهند؟

  فارسی آموزان در صورت داشتن نامه گواهی فارسی آموزی معتبر و پذیرش تحصیلی با تایید نمایندگی امور کنسولی استان اقامت سه یا شش ماهه دریافت می کنند.

گام نمای تحصیل در ایران

 • گام نمای تحصیل در ایران

  گام-نمای-تحصیل-در-ایران-01

تمدید روادید تحصیلی

 • گام نمای دریافت تمدید روادید تحصیلی

  گام نمای دریافت تمدید روادید تحصیلی

 • 6- در صورت پایان اعتبار روادید چه باید کرد؟

  دانشجو باید نسبت به تمدید روادید اقدام کند و در صورت اقامت غیرمجاز:

  الف) کمتر از یک ماه: پرداخت جریمه به تعداد روزهای اقامت غیرمجاز.

  ب) بیش از یک ماه: تشکیل پرونده متقاضی و معرفی به پلیس مهاجرت و گذرنامه و درصورت لزوم ارجاع به دادگاه و پرداخت جریمه روزهای اقامت غیرمجاز.

 • 5- در صورت دانشجو بودن مادر برای تمدید روادید فرزندان چه مدارکی لازم است؟

  علاوه بر مدارک تمدید روادید برای هر کدام از فرزندان مدارک زیر لازم می باشد:

  الف) عقدنامه معتبر مورد تایید وزارت امور خارجه ایران(با ذکر نام فرزندان) یا نامه از کنسولگری کشور خود.

  ب) وکالت نامه محضری همسر دانشجو برای حضانت فرزندان توسط دفاتر اسناد رسمی در جمهوری اسلامی ایران.

 • 4- برای درخواست تمدید روادید دانشجو و خانواده، نامه اشتغال به تحصیل دانشجو نیاز است؟

  بله، دانشجو باید همواره برای تمامی فرآیند های امور کنسولی خود و خانواده،گواهی اشتغال به تحصیل معتبر ارایه نماید.

 • 3- برای تمدید روادید خانواده دانشجو چه باید کرد؟

  دانشجو برای تمدید روادید خانواده، باید با همراه داشتن عقدنامه معتبر مورد تایید وزارت امور خارجه (با ذکر نام فرزندان) یا نامه از کنسولگری کشور خود به نمایندگی امور کنسولی استان حداکثر یک هفته قبل از پایان زمان روادید مراجعه نماید.

 • 2- کمترین زمان مورد نیاز برای تمدید روادیدچند روز می باشد؟

  برای تمدید روادید حدود 7 تا 14 روز قبل از پایان اعتبار، باید با مراجعه به نمایندگی امور کنسولی استان اقدام نمود.

 • 1- (ویژه فارسی آموزان) در صورتی که دریافت پذیرش تحصیلی برای فارسی آموزان زمان زیادی طول بکشد، چه باید کرد؟

  فارسی آموز باید با گواهی فارسی آموزی معتبر از مرکز آموزش زبان فارسی نسبت به تمدید روادید تحصیلی خود اقدام نماید.

دریافت روادید تحصیلی

 • گام نمای درخواست روادید تحصیلی

  گام نمای درخواست روادید تحصیلی

 • 18- در صورتی که دریافت روادید تحصیلی برای دانشجویان مقیم ایران زمان زیادی طول بکشد آیا میتوانم تحصیل خود را آغاز کنم؟

  دانشجومی تواند با همراه داشتن مدارک هویتی و معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل خود به نمایندگی امور کنسولی استان مراجعه و در صورت تایید نسبت به دریافت نامه مجوز موقت تحصیل اقدام نماید.

 • 17- متقاضی پس از دریافت روادید تحصیلی و ورود به ایران چه باید کرد؟

  متقاضی با مراجعه به دانشگاه باید مراحل ثبت نام را تکمیل کند سپس با دریافت گواهی اشتغال به تحصیل به نمایندگی امور کنسولی استان در مهلت زمانی 30 روزه اعتبار روادید تحصیلی، برای انجام مراحل صدور اقامت یا تمدید روادید مراجعه نماید.

 • 16- اعتبار روادید تحصیلی پس از ورود به کشور چند روز است؟

  پس از ورود به ایران روادید تحصیلی متقاضی30 روز اعتبار داشته و در صورت نیاز یک هفته قبل از اتمام مهلت 30 روزه باید از طریق نمایندگی امور کنسولی استان نسبت به تمدید روادید تحصیلی حداکثر به مدت 90 روز اقدام نمایید.

 • 15- پس از دریافت روادید تحصیلی از کنسولگری ایران، متقاضی چند روز مهلت دارد به ایران سفر کند؟

  پس از دریافت روادید تحصیلی 90 روز متقاضی مهلت دارد به ایران سفر کند.

 • 14- (ویژه اتباع مقیم ایران) متقاضی پس ازصدورروادید تحصیلی چند روز مهلت دارد که به کنسولگری ایران در شهر مورد تقاضا سفر کند؟

  اعتبار روادید تحصیلی فقط 45 روزاز تاریخ صدور آن می باشد؛ در نتیجه ضروریست متقاضی نسبت به اعتبار زمانی روادید آگاهی کامل داشته باشد و برای دریافت آن در زمان مقرر برنامه ریزی کند.

 • 13- درخواست روادید غیرتحصیلی داده ام اکنون می توانم درخواست روادید تحصیلی ارایه نمایم؟

  خیر، هر شخص در هر زمان فقط می تواند دارای یک روادید فعال داشته باشد بنابراین باید پس از پایان اعتبار زمانی روادید قبلی نسبت به درخواست روادید تحصیلی اقدام نماید.

 • 12- هر دانشجو چند بار می تواند برای هر مقطع تحصیلی، درخواست روادید تحصیلی نماید؟

  هر دانشجو برای هر مقطع تحصیلی تنها یک بارمی تواند درخواست روادید تحصیلی نماید؛ در نتیجه ضروریست با توجه به اعتبار زمانی 45 روز برای دریافت روادید - و در صورت نیاز به خروج از کشور- اقدام نماید و پس از گذشت مهلت دریافت روادید، روادید تحصیلی دانشجو ابطال شده و درخواست جدید پذیرفته نمی شود.

 • 11- آیا با روادید تحصیلی می توانم از کشور خارج شوم؟

  دانشجو می تواند با روادید تحصیلی از کشور خارج شود اما در این صورت روادید دانشجویی باطل شده و مراحل پذیرش و ثبت نام تحصیلی وی متوقف می شود.

 • 10- (ویژه اتباع دارای مادر ایرانی) دانشجویانی که دارای مادر ایرانی می باشند نیز باید برای دریافت روادید تحصیلی اقدام نمایند؟

  اینگونه دانشجویان تا یک نیمسال تحصیلی مانده به اتمام تحصیل مهلت دارند شناسنامه خود را ارایه نمایند؛ در غیر اینصورت باید برای انجام مراحل روادید تحصیلی و اقامت دانشجویی اقدام نمایند.

 • 9- دریافت روادید تحصیلی برای متقاضیان از جزیره کیش چگونه می باشد؟

  دریافت روادید تحصیلی متقاضیانی که جزیره کیش را به عنوان محل ورود خود تعیین نموده اند به شرح زیر می باشد:

  الف) مراجعه به نمایندگی امور کنسولی استان جهت دریافت نامه خروج قطعی به مقصد کیش.

  ب) مراجعه به پلیس مهاجرت و گذرنامه و ثبت مهر خروج قطعی در گذرنامه متقاضی.

  ج) مراجعه به سازمان امور دانشجویان (تهران-میدان فردوسی، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شهید موسوی(فرصت جنوبی)، پلاک 27) و تکمیل مراحل اداری مربوطه.

  د) سفر به جزیره کیش.

 • 8- چه کسانی میتوانند مرز هوایی کیش را به عنوان محل دریافت روادید تحصیلی خود انتخاب نمایند؟

  این امکان فقط برای خانم های مجرد و دارای اقامت ایران ممکن می باشد.

 • 7- آیا پس از ثبت درخواست روادید تحصیلی میتوانم محل دریافت آن را تغییر دهم؟

  خیر، امکان تغییر محل دریافت روادید تحصیلی پس از ثبت درخواست به هیچ وجه ممکن نمی باشد و دانشجو باید نسبت به انتخاب محل دریافت روادید تصمیم قطعی گرفته باشد.

 • 6- آیا میتوانم می توانم محل دریافت روادید تحصیلی را در کشوری به غیر از کشور خود انتخاب نمایم؟

  بلی، تمامی شهرهایی که دارای کنسولگری جمهوری اسلامی ایران می باشند را می توان به عنوان محل دریافت روادید تحصیلی تعیین نمود.

 • 5- (ویژه اتباع مقیم ایران) آیا متقاضیان تحصیل مقیم در ایران باید برای دریافت روادید تحصیلی خود از کشور خارج شوند؟

  بلی، حسب قانون تمامی متقاضیان تحصیل در دانشگاه های ایران باید روادید تحصیلی خود را از شهر دارای کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که قبلا تقاضا نموده است دریافت کند و با روادید تحصیلی وارد ایران شوند.

 • 4- چه شهرهایی را میتوان به عنوان محل دریافت روادید تحصیلی انتخاب نمود؟

  تمامی شهرهایی که دارای کنسولگری جمهوری اسلامی ایران می باشند را می توان به عنوان محل دریافت روادید تحصیلی تعیین نمود.

 • 3- از تاریخ درخواست روادید تحصیلی چند روز زمان می برد تا روادید تحصیلی صادر شود؟

  با توجه به شرایط کاری حدود 14 تا 20 روز صدور روادید تحصیلی زمان خواهد برد.

 • 2- (ویژه اتباع افغانستان) آیا میتوان با گذرنامه قدیمی(غیرالکترونیک) درخواست روادید تحصیلی نمود؟

  خیر؛ اتباع افغانستان پس از تایید کد رهگیری با مراجعه به نمایندگی امور کنسولی و نمایندگی وزرات امور خارجه در استان باید از طریق کنسولگری افغانستان نسبت به دریافت گذرنامه جدید و سپس درخواست روادید تحصیلی اقدام نمایند. (زمان تقریبی دریافت گذرنامه از کنسولگری افغانستان حدود دو ماه می باشد.)

 • 1- برای درخواست روادید تحصیلی، گذرنامه دانشجو باید حداقل چند ماه اعتبار داشته باشد؟

  اعتبار مورد نیاز گذرنامه برای درخواست روادید تحصیلی حداقل 7 ماه می باشد.