رشته تحصیلی:
دانشکده:
                                                 پذیرش دانشجویان بین الملل                    کارشناسی                کارشناسی ارشد                  دکتری
vizheh-afn
۰۶/۰۷/۱۴۰۰, ۱۰:۴۵

اطلاعیه ویژه دانشجویان کشور افغانستان در دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعیه ویژه دانشجویان کشور افغانستان در دانشگاه فردوسی مشهد طبق پیگیری های انجام شده در اين اداره و  دستور رياست محترم دانشگاه فردوسی  مشهد مبني بر مساعدت و همكاري با دانشجويان کشور افغانستان، به اطلاع می رساند، دانشجویانی که در پرداخت شهریه خود با مشکل مواجه شده اند می توانند با مراجعه به حسابداری نوبت دوم  و یا تماس با آن مجموعه، نسبت به اخذ مجوز برای انتخاب واحد نیمسال اول 1401-1400 بدون پرداخت شهريه اقدام نمایند. بدیهی است دانشجویان فوق موظف هستند در طول ترم تحصیلی ...

درخواستهای روادید تحصیلی

  1. اطلاعیه امور کنسولی
  2. اطلاعیه آموزشی
  3. اطلاعیه مالی