رشته تحصیلی:
دانشکده:
مقطع تحصیلی:

خبر اصلی

روز سه شنبه 16 اسفند 1401 در مراسم اختتامیه "نخستین جشنواره جذب دانشجویان بین المللی در ایران" از دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان برگزیده اول جایزه ملی ثریا  و اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه، بعنوان اداره بین الملل برگزیده ملی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان امور...

۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۲