رشته تحصیلی:
دانشکده:
                                                 پذیرش دانشجویان بین الملل                    کارشناسی                کارشناسی ارشد                  دکتری
2021-11-13-06-21-43
۲۲/۰۸/۱۴۰۰, ۰۶:۲۱

بورسیه مشترک کارشناسی ارشد فیزیک برای دانشجویان کشور افغانستان

  دانشگاه فردوسی مشهد (FUM) در همکاری با مرکز بین‌المللی فیزیک نظری (ICTP) اقدام به برگزاری دوره ۲+۱ ساله کارشناسی ارشد در رشته فیزیک نموده است. این دوره با حمایت «فیزیک بدون مرز (PWF)» و برای دانشجویان اهل افغانستان ارائه شده است. از واجدین شرایط، به ویژه بانوان، دعوت به ثبت‌نام می‌نماییم. برنامه زمانی: مدت زمان دوره کارشناسی ارشد ۲+۱ سال خواهد بود که لازم است دانشجویان در این بازه به صورت تمام وقت فعالیت داشته باشند. سه ترم اول دوره به ارائه دروس مورد نیاز و امتحانات مربوطه اختصاص خواهد...

درخواستهای روادید تحصیلی

  1. اطلاعیه امور کنسولی
  2. اطلاعیه آموزشی
  3. اطلاعیه مالی