این غذاخوری با ظرفیت 4000 نفر و با مساحت ٢١١٥ متر مربع جنب مجموعه خوابگاه‌های فجر واقع‌ شده است و به ارائه صبحانه، ناهار و شام برای دانشجویان پسر می‌پردازد.

غذاخوری فجر

ویژه برادران

این غذاخوری با ظرفیت 3000 نفر و با مساحت ٨٥٨ متر مربع جنب خوابگاه‌ پردیس 1 واقع‌شده است و به ارائه صبحانه، ناهار و شام برای دانشجویان دختر می‌پردازد.

غذاخوری پردیس

ویژه خواهران

این غذاخوری با ظرفیت 2000 نفر و با مساحت ١١٠٠ متر مربع جنب دانشکده فنی و مهندسی می‌باشد و به ارائه ناهار برای دانشجویان پسر می‌پردازد.

غذاخوری میلاد

ویژه برادران

این غذاخوری با ظرفیت 2000 نفر و با مساحت ١٠٠٠ متر مربع جنب دانشکده علوم اداری و اقتصادی واقع‌شده است و به ارائه ناهار برای دانشجویان پسر می‌پردازد.

غذاخوری یاس

ویژه برادران

 

 

این غذاخوری با ظرفیت 4000 نفر و با مساحت ١٩٤٤ مترمربع جنب خوابگاه پردیس پنج واقع‌شده است که به ارائه ناهار و شام برای دانشجویان دختر می‌پردازد.

غذا خوری مهر ویژه خواهران

جنب دانشکده دامپزشکی قرارگرفته است و به کارمندان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و همایش‌ها، غذا ارائه می‌دهد.

مرکز رفاهی شماره2

ویژه کارمندان

 ghaza khoriha