1. دریافت کد رهگیری
 2. روادید تحصیلی
 3. راهنمای دریافت روادید تحصیلی
 4. پروانه اقامت
 5. روادید خروج داخلی
 6. خروج و مراجعت
 7. خروج قطعی
 • تکمیل فرم ثبت نام پذیرش
 • اسکن رنگی عکس پرسنلی با حجم کمتر از 50kb
 • اسکن رنگی گذرنامه با حجم کمتر از 100kb
 • اسکن رنگی آخرین مدرک تحصیلی با حجم کمتر از 100kb
 • مراجعه به سایت www.saorg.ir بخش دانشجویان غیر ایرانی و ثبت نام در آن

درخواست روادید تحصیلی

 • تکمیل فایل اکسل(دریافت فایل مربوطه)
 • فایل عکس رسمی دانشجو با اندازه 400 *600
 • فایل اسکن رنگی صفحه اول گذرنامه (حداقل 7ماه اعتبار) با اندازه 600 *800
 • فایل اسکن تاییدیه کد صلاحیت سایت www.saorg.ir بخش دانشجویان غیر ایرانی (مراجعه به کارشناس کنسولی دانشگاه محل تحصیل)
 • نامه پذیرش تحصیلی/ زبان فارسی

 

تمدید روادید تحصیلی

 •  تکمیل برگ تمدید روادید تحصیلی (3 عدد)
 • کپی صفحه اول گذرنامه (2 عدد)
 • کپی روادید تحصیلی با مهر ورود (2 عدد)
 • کپی تمدید روادید تحصیلی در صورت وجود (2 عدد)
 • عکس رسمی (2 عدد)
 • یک عدد فیش 80,000 ریال
 • نامه گواهی اشتغال به تحصیل

 • خانواده دانشجو (روادید غیر تحصیلی):

  مراجعه به دفاتر کفالت در سطح استان

راهنماي دريافت فايل پيش رواديد تحصيلي (Visa Grant Notice):

ابتدا در صفحه اصلی سایت اداره دانشجویان بین الملل در بخش "پیگیری روادید تحصیلی"، شماره گذرنامه خود را بصورت کامل(نمونه A50001457) وارد نمایید و در روادیدهای صادر شده جستجو نمایید.

ماژول

در صورتی که نام و نام خانوادگي خود را در نتیجه جستجو مشاهده نمودید و در ستون "کد رهگیری" كد مشخص شده را كپي نموده و سپس با مراجعه به لينك: /https://evisatraveller.mfa.ir/fa/request/status و وارد كردن كد رهگيري و كد امنيتي، مي توانيد فايل پيش رواديد خود را بارگیری(دانلود) نمایید.

توجه: متقاضيان ويزاي تحصيلي مقيم در ايران كه رواديد آنها صادر شده است، پس از چاپ فایل پیش روادید و با توجه به زمان بر بودن اقدامات، لازم است 20 روز قبل از تاريخ خروجي مورد نظر نسبت به دريافت نامه مجوز خروج از كشور اداره گذرنامه در روزهاي تعيين شده (در كانال اداره دانشجويان بين المللي به آدرس تلگرام   ISO_FUM ) به اداره دانشجويان بين المللي دانشگاه فردوسي مشهد مراجعه نمايند.
بديهي است در صورت عدم مراجعه دانشجو و اتمام مدت اعتبار دريافت رواديد تحصيلي، مسئوليت هرگونه عواقب آن بر عهده خود متقاضي مي باشد.

اداره دانشجويان بين المللي دانشگاه فردوسي مشهد

Viza-FAQ-Fa

 

صدور پروانه اقامت مرحله یک

 

 • تکمیل فرم درخواست صدور پروانه اقامت مرحله یک (یک عدد)
 • کپی صفحه اول گذرنامه (یک عدد)
 • کپی روادید تحصیلی دارای مهر ورود (یک عدد)
 • کپی تمدید روادید در صورت وجود (یک عدد)
 • نامه گواهی اشتغال به تحصیل

 

صدور پروانه اقامت

 • تکمیل فرم درخواست صدور پروانه اقامت (سه عدد)
 • کپی صفحه اول گذرنامه (2 عدد)
 • کپی روادید تحصیلی دارای مهر ورود (2 عدد)
 • کپی تمدید روادید در صورت وجود (2 عدد)
 • عکس پرسنلی (2 عدد)
 • یک فیش 20,000 تومان
 • نامه گواهی اشتغال به تحصیل

خانواده دانشجو:

تکمیل فرم صدور پروانه اقامت -کپی صفحه اول گذرنامه +کپی روادید دارای مهر ورود +کپی تمدید روادید در صورت وجود + عکس پرسنلی + یک فیش 20,000 تومان +کپی گواهی عقدنامه(نکاح خط/گواهی تزویج) دارای مهر تایید وزارت امور خارجه ایران (با ذکر نام فرزندان) + وکالت نامه محضری همسر دانشجو برای حضانت فرزندان توسط دفاتر اسناد رسمی در جمهوری اسلامی ایران (در صورتی که دانشجو  مادر بودن دانشجو) + مدارک دانشجو (کپی صفحه اول گذرنامه -کپی صفحه پروانه اقامت یا کپی روادید تحصیلی دارای مهر ورود -کپی تمدید روادید در صورت وجود - نامه اشتغال به تحصیل)

 

تمدید پروانه اقامت

 

 • تکمیل فرم تمدید پروانه اقامت (3 عدد)
 • کپی صفحه اول گذرنامه (2 عدد)
 • کپی صفحه پروانه اقامت یا آخرین تمدید پروانه اقامت (2 عدد)
 • یک فیش 20,000 تومان
 • نامه گواهی اشتغال به تحصیل

 

 

خانواده دانشجو:

 

تکمیل فرم تمدید پروانه اقامت +کپی صفحه اول گذرنامه +کپی صفحه پروانه اقامت یا آخرین تمدید پروانه اقامت + یک فقره فیش 20,000 تومان + مدارک دانشجو (کپی صفحه اول گذرنامه -کپی صفحه پروانه اقامت یا آخرین تمدید پروانه اقامت - نامه اشتغال به تحصیل)

 

انتقال پروانه اقامت از گذرنامه قدیم به جدید

 

( در صورت فقدان گذرنامه یا اتمام مدت اعتبار گذرنامه)

 

 • تکمیل فرم تمدید پروانه اقامت (3 عدد)
 • کپی صفحه اول گذرنامه قدیم (2 عدد)
 • کپی صفحه پروانه اقامت یا آخرین تمدید پروانه اقامت (2 عدد)
 • کپی صفحه اول گذرنامه جدید (2 عدد)
 • نامه وزارت خارجه در صورت فقدان گذرنامه
 • نامه گواهی اشتغال به تحصیل

 

 

خانواده دانشجو:

 

تکمیل فرم تمدید پروانه اقامت +کپی صفحه اول گذرنامه قدیم +کپی صفحه پروانه اقامت یا آخرین تمدید پروانه اقامت +کپی صفحه اول گذرنامه جدید + نامه وزارت خارجه در صورت فقدان گذرنامه مدارک دانشجو (کپی صفحه اول گذرنامه - کپی صفحه پروانه اقامت یا آخرین تمدید پروانه اقامت - نامه گواهی اشتغال به تحصیل)

 

 

 

 • خروج داخلی مرحله یک

   

  • تکمیل برگ درخواست خروج داخلی مرحله یک (یک عدد)
  • کپی صفحه اول گذرنامه یک عدد
  • کپی اقامت مرحله یک عدد
  • نامه گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه جدید
  • نامه فارغ التحصیلی/تسویه حساب دانشگاه قبلی

برای خانواده دانشجو:

 • تکمیل مدارک بالا

برای هر یک از اعضا خانواده

 

 • کپی صفحه اول گذرنامه یک عدد
 • کپی اقامت مرحله یک عدد

 

خروج و مراجعت یکبار

 • تکمیل فرم روادید خروج مراجعت (2 عدد)
 • کپی صفحه اول گذرنامه (2 عدد)
 • کپی صفحه پروانه اقامت یا آخرین تمدید پروانه اقامت (2 عدد)
 • یک فیش 2,000 تومان

خانواده دانشجو:

تکمیل فرم روادید خروج و مراجعت + کپی صفحه اول گذرنامه +کپی صفحه پروانه اقامت یا آخرین تمدید پروانه اقامت + یک فیش 2,000 تومان

 

خروج و مراجعت مکرر

 

 • تکمیل فرم روادید خروج مراجعت (2 عدد)
 • کپی صفحه اول گذرنامه (2 عدد)
 • کپی صفحه پروانه اقامت یا آخرین تمدید پروانه اقامت (2 عدد)
 • یک فقره فیش 2,000 تومان
 • معرفی نامه معتبر از محل کار
 • نامه گواهی اشتغال به تحصیل
 • تکمیل فرم مربوطه

 

 

خانواده دانشجو:

 

تکمیل فرم روادید خروج و مراجعت + کپی صفحه اول گذرنامه +کپی صفحه پروانه اقامت یا آخرین تمدید پروانه اقامت + یک فیش 2,000 تومان

 

 • خروج قطعی مرحله یک

  • تکمیل فرم درخواست خروج قطعی (یک عدد)
  • کپی صفحه اول گذرنامه (یک عدد)
  • کپی اقامت (یک عدد)
  • نامه فارغ التحصیلی و تسویه حساب از دانشگاه
 • خروج قطعی
 • تکمیل فرم های درخواست روادید خروج ( سه عدد)
 • کپی صفحه اول گذرنامه 2( عدد)
 • کپی صفحه آخرین پروانه اقامت (2 عدد)
 • یک فقره فیش 23,000 تومانی
 • نامه فارغ التحصیلی و یا تسویه حساب از دانشگاه

خانواده دانشجو:

تکمیل فرم روادید خروج +کپی صفحه اول گذرنامه +کپی صفحه آخرین پروانه اقامت + یک فقره فیش 23,000 تومانی + مدارک دانشجو (کپی صفحه اول گذرنامه -کپی صفحه آخرین پروانه اقامت - نامه فارغ التحصیلی و یا تسویه حساب / نامه گواهی اشتغال به تحصیل)

next
prev