قابل توجه كليه دانشجويان محترم بين المللي استان

images

با توجه به شرايط  شهر مشهد و اوضاع انتشار بيماري كرونا و محدوديت هاي وضع شده، به استحضار مي رساند  به منظور رفاه حال شما، علي رغم تعطيلي دانشگاه، روز  یکشنبه  ١٤٠٠/٥/٢٤ از ساعت ۸  تا ساعت ١١ صبح اين اداره به شكل پاره وقت آماده ارائه خدمات فقط به موارد كاملا  ضروري و فوري خواهد بود. درخواست هاي غير ضروري به هيچ وجه پذيرش نخواهد شد. لذا از مراجعه غير ضروري به شدت پرهيز نماييد.


اداره دانشجويان بين المللي دانشگاه فردوسي مشهد