تمدید بازه انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی 1401-1400

download

با توجه به درخواست های ارسالی از طرف دانشکده ها و دانشجویان گرامی مبنی بر تمدید مهلت انتخاب واحد، به اطلاع می رساند بازه انتخاب واحد تا روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید شد.
                                                                                                                                                                                                       معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد