شهریه تحصیلی دانشجویان بین المللی غیربورسیه دانشگاه فردوسی مشهد - سال 1400

Ferdowsi-University-of-Mashhad

شهریه تحصیلی دانشجویان بین­ المللی غیربورسیه دانشگاه فردوسی مشهد

برای سال تحصیلی1401- 1400

مقطع تحصیلی

گروه تحصیلی

شهریه تحصیلی

(دلار)

کارشناسی

علوم انسانی (دوره چهارساله)

2000

سایر گروه ها (دوره چهارساله)

2300

کارشناسی ارشد

علوم انسانی با پایان نامه نظری(دوره دوساله)

2000

علوم انسانی با پایان نامه عملی(دوره دوساله)

2200

سایر گروه­ها با پایان نامه نظری(دوره دوساله)

2400

سایر گروه­ها با پایان نامه عملی(دوره دوساله)

2600

دکتری(Ph.D)

 

علوم انسانی- با فرض16واحد درسی و20 واحد پایان نامه (دوره چهارساله)

4750

علوم پایه- با فرض16واحد درسی و20 واحد پایان نامه (دوره چهارساله)

5650

مهندسی وکشاورزی- با فرض16واحد درسی و20 واحد پایان نامه(دوره چهارساله)

6600

دکتری عمومی

دامپزشکی (دوره شش ساله)

5500

 

-         تبصره 1 : تخفیف 30% شهریه تحصیلی ثابت و متغیر به دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی

-         تبصره 2 : تخفیف حداقل 25% تا حداکثر 75% شهریه تحصیلی ثابت و متغیر به دانشجویان برتر (رتبه اول تا سوم در مقطع کارشناسی و رتبه اول و دوم در مقطع کارشناسی ارشد) طبق شرایط مصوبه دانشگاه

-         تبصره 3 : تخفیف 10% شهریه تحصیلی ثابت به هر دانشجو که یک عضو خانواده آنان همزمان در دانشگاه مشغول به تحصیل می­باشند. (شامل: برادر و خواهر- زن و شوهر- والدین- فرزندان دانشجو)

-         تبصره 4 : تخفیف 20 % شهریه تحصیلی ثابت به دانشجویانی مقطع دکتری که دو مقطع قبل را در دانشگاه فردوسی مشهد گذرانده باشند.

-         تبصره 5 : تخفیف 10 % شهریه تحصیلی ثابت به دانشجویانی که یک مقطع قبلی را در دانشگاه فردوسی مشهد گذرانده باشند.

-         تبصره 6 : در صورت انصراف دانشجو موظف است شهریه ثابت دو ترم تحصیلی را به دانشگاه پرداخت نماید.

 

اداره دانشجویان بین­ المللی دانشگاه فردوسی مشهد