001212-Recovered

روز سه شنبه 16 اسفند 1401 در مراسم اختتامیه "نخستین جشنواره جذب دانشجویان بین المللی در ایران" از دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان برگزیده اول جایزه ملی ثریا  و اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه، بعنوان اداره بین الملل برگزیده ملی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان امور دانشجویان تقدیر شد.
در این جشنواره بیش از 60 دانشگاه و موسسه آموزش عالی فعال در حوزه بین الملل حضور داشتند. در حاشیه این جشنواره، نمایشگاهی از توانمندی ها و دستاوردهای دانشگاه ها در این زمینه نیز برگزار شد.