پذیرش دانشجویان بین المللی در مقطع کارشناسی - غیر بورسیه

 

     1. معدل كل ديپلم و پيش‌دانشگاهي براي متقاضيان دوره كارشناسي حداقل 12 از 20 بايد باشد.

2. دارندگان ديپلم و پيش‌دانشگاهي رشته رياضي‌فيزيك مي‌توانند تمامی رشته‌هاي تحصيلي در زير گروه‌هاي فني‌ ـ مهندسي، علوم پايه، دامپزشكي، كشاورزي و منابع طبيعي، علوم انساني و زبان‌هاي خارجي را انتخاب كنند.

     - تبصره الف) حداقل معدل كتبي ديپلم و پيش‌دانشگاهي (رياضي‌فيزيك) براي متقاضيان رشته‌هاي مهندسي بايد 14 از 20 باشد.

     - تبصره ب) حداقل معدل كتبي ديپلم و پيش‌دانشگاهي (همه ديپلم ها بجز رياضي‌فيزيك) براي متقاضيان دیگر رشته‌هاي دانشگاه، بايد 12 از 20 باشد.

 

3. دارندگان ديپلم و پيش‌دانشگاهي رشته علوم تجربي فقط مي‌توانند رشته‌هاي تحصيلي در زير گروه‌هاي علوم پايه، دامپزشكي، كشاورزي و منابع طبيعي، علوم انساني و زبان‌هاي خارجي را انتخاب نمایند.

 

4. دارندگان ديپلم و پيش‌دانشگاهي علوم ‌انساني فقط مي‌توانند رشته‌هاي‌گروه علوم انساني و زبان‌هاي ‌خارجي را انتخاب كنند.

 

5. متقاضیانی كه داراي ديپلم فني‌حرفه‌اي و يا كار و دانش بوده و فاقد مدرك پيش‌دانشگاهي مي‌باشند، بايد حتماً مدرك پيش‌دانشگاهي (در يكي از رشته‌هاي رياضي‌فيزيك، علوم تجربي و علوم انساني) را نيز دریافت نمایند و به هنگام ثبت‌نام ارائه شود.

 

6. متقاضیانی كه داراي مدرك كارداني رشته‌هاي فني‌حرفه‌اي (علمي‌كاربردي و ...) مي‌باشند، نيازي به ارائه مدرك پيش‌دانشگاهي نداشته و گواهي كارداني آنان به عنوان مدرك پيش‌دانشگاهي محسوب خواهد شد.

 

7. متقاضياني كه به زبان فارسي تسلط ندارند، در صورت پذيرش، بايد دوره آموزش زبان فارسي را - حداكثر به مدت 9 ماه - در دانشگاه فردوسي مشهد با موفقيت سپری نمايند.

 

دیگر شرايط:

- پذيرش متقاضياني كه تابعيت مضاعف دارند و يا پدر آنان ايراني بوده و دارای گذرنامه و تابعيت كشور ديگر مي‌باشند، ممنوع است.

- پذيرش متقاضياني كه هم‌زمان در دانشگاه ديگر و يا در جامعه ‌المصطفي ‌العالميه مشغول به تحصيل مي‌باشند، ممنوع است.

- پذيرش متقاضياني كه يك دوره كارشناسي را در دانشگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران به اتمام رسانده‌اند و مجدداً متقاضي ادامه تحصيل در همان مقطع در رشته ديگري مي‌باشند،

ممنوع است.

- پذيرش داوطلباني كه داراي مدرك كارداني مي‌باشند در دوره كارشناسي بلامانع است.

- انتقال دانشجويان بين‌المللي دیگر دانشگاه‌هاي همتراز به دانشگاه فردوسي مشهد، مطابق ضوابط امكان‌پذير است.

 

مدارك لازم:

- تکمیل برگ «درخواست پذیرش تحصیلی دانشجوی بین المللی»

     - تبصره الف) لازم است متقاضیان، مدارک تحصیلی (ديپلم و پيش‌دانشگاهي به همراه ريزنمرات) و مدارك هویتی (كارت هويت يا گذرنامه) و فيش پرداختي خود را اسکن نموده و فایل آن را به تحویل نمایند.

     - تبصره ب) مدارك هويتي شامل گذرنامه معتبر داراي رواديد و اقامت يا دفترچه پناهندگي و يا كارت هويت صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور مي‌باشد.