دوره دکتری پژوهش محور

 در سی و هشتمین جلسه شورای سیاست‌گذاری امور بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد که در دی‌ماه 1397 برگزار شد،، دستورالعمل پذیرش دوره دکتری پژوهش محور، ویژه متقاضیان غیر ایرانی، به تصویب رسید.

 بر این اساس، متقاضیان غیر ایرانی می‌توانند همزمان با تقاضای ثبت‌نام در دانشگاه فردوسی مشهد، نسخه اولیه پیشنهاده پژوهشی خود را به دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی و دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد جهت بررسی ارسال‌ کنند. پرونده‌ها پس از بررسی در کمیته مشترک، متشکل از نمایندگان معاونت آموزشی، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر همکاری‌های بین‌الملل و دو عضو هیئت‌علمی متناسب با موضوع به تأیید کمیته علمی خواهد رسید. داوطلبان مورد تأیید می‌توانند ۳ تا ۸ واحد آموزشی به تأیید استاد راهنما، انتخاب کنند.

ثبت‌نام!